Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi

AFET BİLGİ SİSTEMİ

Ataşehir Bilgi Sistemi Ana Ekranına
kolaylık geri dönmenizi sağlar.

ABİS'E GERİ DÖN

AFAD Ataşehir

AFAD Gönüllüsü Ol

AFAD Gönüllülerinin Görevlendirilmesi

İhtiyaç duyulan alan ve zamanlarda AFAD Gönüllüleri ile iletişime geçilir ve müsait olan gönüllülerin kabul onayı da alınarak görevlendirilir.

AFAD Gönüllülük Sistemi İle Neleri Hedefliyoruz?

Toplumda afetlere hazırlık ve gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak. Bu amaçla başvuru yapmış Temel AFAD Gönüllülerinin afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranışlar ve alması gereken tedbirler konusunda gönüllülük sisteminden aldıkları uzaktan eğitimlerle farkındalık kazanması ve bilgi sahibi olması ile bu farkındalığı çevresinde yaygınlaştırmasını sağlamak.

Destek AFAD Gönüllüsü olmayı talep eden gönüllülerimizin İl Müdürlüklerimizce düzenlenecek faaliyet, eğitim ve tatbikatlarla yetkinliklerini artırmak.

AFAD ve gönüllülerinin katkılarıyla afetlerin getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek ve toplumu afet ve acil durumlara karşı daha dirençli hale getirmek.

Afet ve acil durumlardan etkilenmiş topluluklara daha etkin bir hizmet sağlamak.

AFAD Gönüllülük Sistemi İlkeleri

AFAD Gönüllülük
Sistemi İlkeleriAFAD Gönüllüleri, çalışmalarında her canlının yaşama hakkını öncelikli ilke olarak kabul eder.


AFAD Gönüllüleri; çalışmalarını din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın adalet ve eşitlik prensipleri çerçevesinde yürütür. Farklı düşünce ve inançlara saygı gösterir. Tüm paydaşlarla ilişkilerde karşılıklı saygıya önem verir.


AFAD Gönüllüleri tüm faaliyetlerinde saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine uyar.


Gönüllülük faaliyetleri kapsamında gizlilik kaydıyla edindikleri bilgileri üçüncü taraflarla paylaşmaz.


AFAD Gönüllüleri, gönüllülük faaliyetlerini; işbirliği, dayanışma ve paylaşım içinde yürütmeye özen gösterir.


AFAD Gönüllüsü Kimdir?

Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.

AFAD Çalışanları ve Gönüllüleri

AFAD gönüllüleri hiçbir şekilde AFAD çalışanlarına alternatif ya da tehdit değildir. Daima iki taraf birbirine katkıda bulunarak tamamlayıcı özellikleriyle birbirinin gücünü ve değerini arttırıcı çalışmalarda bulunur.

Başvuru Koşulları Nelerdir?

15 yaşını doldurmuş ve TC Vatandaşı olan herkes TEMEL AFAD GÖNÜLLÜSÜ olabilir. Destek AFAD Gönüllüsü eğitimlerine katılabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.Gönüllülük başvuruları e-devlet üzerinden alınmaktadır.

Başvuru Nasıl Yapılır?